Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOCBA
Lokalita: Ostrava-Českobratrská (hot spot)
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 88,1
2 19.01.2019 00:00 60,7
3 20.01.2019 00:00 260,8
4 21.01.2019 00:00 201,7
5 22.01.2019 00:00 162,2
6 23.01.2019 00:00 89,2
7 24.01.2019 00:00 55,0
8 25.01.2019 00:00 62,3
9 30.01.2019 00:00 70,6
10 31.01.2019 00:00 66,8
11 01.02.2019 00:00 66,3
12 06.02.2019 00:00 61,2
13 17.02.2019 00:00 53,3
14 18.02.2019 00:00 66,8
15 19.02.2019 00:00 81,4
16 23.02.2019 00:00 53,5
17 24.02.2019 00:00 62,8
18 25.02.2019 00:00 79,5
19 26.02.2019 00:00 83,0
20 27.02.2019 00:00 54,8
21 01.03.2019 00:00 73,6
22 02.03.2019 00:00 87,5
23 22.03.2019 00:00 58,9
24 23.03.2019 00:00 64,6
25 03.04.2019 00:00 58,1
26 08.04.2019 00:00 62,3
27 09.04.2019 00:00 60,7
28 13.04.2019 00:00 52,8
29 16.04.2019 00:00 53,3
30 18.04.2019 00:00 51,0
31 26.04.2019 00:00 53,3
32 26.07.2019 00:00 62,6
33 24.09.2019 00:00 52,5
34 22.10.2019 00:00 59,8
35 23.10.2019 00:00 83,0
36 24.10.2019 00:00 55,4
37 25.10.2019 00:00 73,1
38 31.10.2019 00:00 86,1
39 01.11.2019 00:00 52,6
40 08.11.2019 00:00 52,0
41 12.11.2019 00:00 52,6
42 20.11.2019 00:00 71,8
43 21.11.2019 00:00 59,7
44 25.11.2019 00:00 104,6
45 26.11.2019 00:00 71,9
46 11.12.2019 00:00 53,2
47 19.12.2019 00:00 63,7