Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZTNVA
Lokalita: Těšnovice
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 61,1
2 21.01.2019 00:00 110,4
3 22.01.2019 00:00 90,5
4 23.01.2019 00:00 98,2
5 31.01.2019 00:00 87,9
6 06.02.2019 00:00 50,5
7 16.02.2019 00:00 53,0
8 17.02.2019 00:00 54,0
9 18.02.2019 00:00 66,3
10 19.02.2019 00:00 54,9
11 01.03.2019 00:00 51,7
12 23.10.2019 00:00 50,0
13 25.10.2019 00:00 61,6