Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBDNA
Lokalita: Brno - Dětská nemocnice
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2019 00:00 56,2
2 21.01.2019 00:00 63,0
3 22.01.2019 00:00 97,3
4 23.01.2019 00:00 87,9
5 28.01.2019 00:00 56,0
6 08.02.2019 00:00 55,5
7 17.02.2019 00:00 56,8
8 18.02.2019 00:00 71,2
9 19.02.2019 00:00 74,2
10 23.10.2019 00:00 53,2
11 24.10.2019 00:00 64,4
12 25.10.2019 00:00 55,0
13 27.10.2019 00:00 52,5