Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MPl
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLEA
Lokalita: Plzeň-střed
Pořadí Datum Hodnota
1 08.02.2018 06:00 63,9
2 02.03.2018 06:00 52,2
3 03.03.2018 06:00 57,2
4 04.03.2018 06:00 64,9
5 18.10.2018 06:00 55,4
6 28.11.2018 06:00 51,5