Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ALEGA
Lokalita: Praha 2-Legerova (hot spot)
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 66,8
2 27.01.2018 06:00 65,7
3 07.02.2018 06:00 53,9
4 08.02.2018 06:00 69,2
5 09.02.2018 06:00 71,7
6 10.02.2018 06:00 53,6
7 14.02.2018 06:00 59,2
8 19.02.2018 06:00 52,5
9 20.02.2018 06:00 67,8
10 21.02.2018 06:00 52,6
11 23.02.2018 06:00 51,8
12 01.03.2018 06:00 61,1
13 02.03.2018 06:00 69,6
14 03.03.2018 06:00 67,8
15 04.03.2018 06:00 72,1
16 05.03.2018 06:00 66,1
17 24.03.2018 06:00 59,0
18 25.03.2018 06:00 57,7
19 26.03.2018 06:00 57,6
20 09.04.2018 06:00 58,3
21 06.10.2018 06:00 59,0
22 09.10.2018 06:00 69,8
23 10.10.2018 06:00 60,3
24 11.10.2018 06:00 64,2
25 12.10.2018 06:00 71,1
26 13.10.2018 06:00 65,2
27 15.10.2018 06:00 62,8
28 16.10.2018 06:00 71,4
29 17.10.2018 06:00 95,7
30 18.10.2018 06:00 107,8
31 01.11.2018 06:00 52,8
32 05.11.2018 06:00 50,2
33 06.11.2018 06:00 52,1
34 07.11.2018 06:00 66,2
35 08.11.2018 06:00 65,0
36 15.11.2018 06:00 61,8
37 27.11.2018 06:00 50,6
38 28.11.2018 06:00 60,0
39 01.12.2018 06:00 61,4
40 14.12.2018 06:00 51,8