Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UTPMA
Lokalita: Teplice
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 74,6
2 27.01.2018 06:00 68,5
3 07.02.2018 06:00 54,0
4 08.02.2018 06:00 61,5
5 09.02.2018 06:00 68,2
6 10.02.2018 06:00 59,2
7 15.02.2018 06:00 54,8
8 02.03.2018 06:00 55,0
9 03.03.2018 06:00 70,1
10 04.03.2018 06:00 80,3
11 05.03.2018 06:00 70,0
12 07.03.2018 06:00 62,8
13 10.03.2018 06:00 59,3
14 25.03.2018 06:00 51,0
15 09.10.2018 06:00 51,3
16 16.10.2018 06:00 52,2
17 17.10.2018 06:00 61,3
18 18.10.2018 06:00 76,0
19 01.11.2018 06:00 54,2
20 07.11.2018 06:00 60,8
21 15.11.2018 06:00 52,6
22 28.11.2018 06:00 59,6
23 01.12.2018 06:00 60,2
24 06.12.2018 06:00 60,5
25 17.12.2018 06:00 66,9
26 20.12.2018 06:00 51,6