Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: AVYNA
Lokalita: Praha 9-Vysočany
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 64,9
2 27.01.2018 06:00 79,0
3 08.02.2018 06:00 67,8
4 09.02.2018 06:00 69,1
5 10.02.2018 06:00 56,6
6 14.02.2018 06:00 59,2
7 20.02.2018 06:00 63,1
8 01.03.2018 06:00 59,2
9 02.03.2018 06:00 68,4
10 03.03.2018 06:00 66,4
11 04.03.2018 06:00 73,9
12 05.03.2018 06:00 60,6
13 26.03.2018 06:00 62,4
14 09.04.2018 06:00 50,3
15 19.04.2018 06:00 58,0
16 09.10.2018 06:00 64,7
17 11.10.2018 06:00 52,5
18 12.10.2018 06:00 62,9
19 15.10.2018 06:00 58,8
20 16.10.2018 06:00 70,7
21 17.10.2018 06:00 90,4
22 18.10.2018 06:00 98,0
23 07.11.2018 06:00 72,2
24 08.11.2018 06:00 57,5
25 15.11.2018 06:00 59,9
26 27.11.2018 06:00 50,6
27 28.11.2018 06:00 66,8
28 01.12.2018 06:00 54,5