Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ASTOA
Lokalita: Praha 5-Stodůlky
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 57,5
2 27.01.2018 06:00 71,0
3 08.02.2018 06:00 70,2
4 09.02.2018 06:00 70,7
5 10.02.2018 06:00 52,4
6 20.02.2018 06:00 53,5
7 01.03.2018 06:00 50,1
8 02.03.2018 06:00 68,5
9 03.03.2018 06:00 64,9
10 04.03.2018 06:00 70,4
11 05.03.2018 06:00 60,7
12 26.03.2018 06:00 52,9
13 16.10.2018 06:00 52,9
14 17.10.2018 06:00 68,1
15 18.10.2018 06:00 93,4
16 07.11.2018 06:00 56,5
17 28.11.2018 06:00 50,7