Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: AKALA
Lokalita: Praha 8-Karlín
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 70,2
2 27.01.2018 06:00 82,0
3 07.02.2018 06:00 54,5
4 08.02.2018 06:00 71,8
5 09.02.2018 06:00 78,9
6 10.02.2018 06:00 58,5
7 13.02.2018 06:00 50,2
8 14.02.2018 06:00 62,5
9 15.02.2018 06:00 57,6
10 19.02.2018 06:00 52,9
11 20.02.2018 06:00 63,2
12 21.02.2018 06:00 51,4
13 23.02.2018 06:00 50,8
14 01.03.2018 06:00 66,5
15 02.03.2018 06:00 81,7
16 03.03.2018 06:00 73,0
17 04.03.2018 06:00 78,3
18 05.03.2018 06:00 90,1
19 15.03.2018 06:00 50,5
20 24.03.2018 06:00 57,5
21 25.03.2018 06:00 60,6
22 26.03.2018 06:00 69,4
23 09.04.2018 06:00 73,5
24 12.04.2018 06:00 51,8
25 19.04.2018 06:00 50,4
26 29.04.2018 06:00 51,0
27 09.05.2018 06:00 51,1
28 14.05.2018 06:00 61,5
29 02.08.2018 06:00 51,2
30 09.10.2018 06:00 52,4
31 11.10.2018 06:00 58,8
32 12.10.2018 06:00 73,8
33 13.10.2018 06:00 55,1
34 15.10.2018 06:00 70,8
35 16.10.2018 06:00 71,2
36 17.10.2018 06:00 83,8
37 18.10.2018 06:00 89,6
38 01.11.2018 06:00 56,9
39 05.11.2018 06:00 51,2
40 06.11.2018 06:00 52,2
41 07.11.2018 06:00 69,5
42 08.11.2018 06:00 51,9
43 15.11.2018 06:00 53,5
44 28.11.2018 06:00 63,2
45 01.12.2018 06:00 52,1
46 14.12.2018 06:00 52,3