Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZZLNA
Lokalita: Zlín
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 56,6
2 27.01.2018 06:00 66,9
3 07.02.2018 06:00 82,5
4 08.02.2018 06:00 72,3
5 09.02.2018 06:00 76,5
6 10.02.2018 06:00 87,5
7 12.02.2018 06:00 52,0
8 19.02.2018 06:00 67,2
9 20.02.2018 06:00 104,9
10 21.02.2018 06:00 53,9
11 23.02.2018 06:00 54,0
12 01.03.2018 06:00 51,1
13 02.03.2018 06:00 111,4
14 03.03.2018 06:00 118,6
15 04.03.2018 06:00 97,1
16 06.03.2018 06:00 50,3
17 07.03.2018 06:00 62,8
18 20.03.2018 06:00 52,7
19 23.03.2018 06:00 50,9
20 26.03.2018 06:00 57,7
21 13.11.2018 06:00 53,1
22 18.11.2018 06:00 69,5
23 19.11.2018 06:00 53,2
24 13.12.2018 06:00 54,8
25 18.12.2018 06:00 52,0