Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: JTREA
Lokalita: Třebíč
Pořadí Datum Hodnota
1 08.02.2018 06:00 64,8
2 19.02.2018 06:00 55,4
3 20.02.2018 06:00 53,0
4 02.03.2018 06:00 60,0
5 03.03.2018 06:00 67,8
6 04.03.2018 06:00 77,8
7 26.03.2018 06:00 51,2
8 16.10.2018 06:00 52,0
9 17.10.2018 06:00 67,7
10 18.10.2018 06:00 72,2
11 19.10.2018 06:00 69,5
12 09.11.2018 06:00 51,2
13 12.11.2018 06:00 50,8
14 02.12.2018 06:00 50,0
15 17.12.2018 06:00 51,2
16 20.12.2018 06:00 52,9