Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZUHRA
Lokalita: Uherské Hradiště
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2018 06:00 61,4
2 23.01.2018 06:00 66,4
3 26.01.2018 06:00 63,0
4 27.01.2018 06:00 70,4
5 07.02.2018 06:00 83,2
6 08.02.2018 06:00 83,5
7 09.02.2018 06:00 87,2
8 10.02.2018 06:00 69,8
9 11.02.2018 06:00 50,9
10 12.02.2018 06:00 63,6
11 13.02.2018 06:00 50,0
12 14.02.2018 06:00 59,8
13 15.02.2018 06:00 57,8
14 16.02.2018 06:00 53,6
15 19.02.2018 06:00 89,1
16 20.02.2018 06:00 113,6
17 21.02.2018 06:00 64,0
18 23.02.2018 06:00 70,2
19 25.02.2018 06:00 53,3
20 26.02.2018 06:00 63,6
21 28.02.2018 06:00 61,0
22 01.03.2018 06:00 52,1
23 02.03.2018 06:00 123,0
24 03.03.2018 06:00 134,8
25 04.03.2018 06:00 127,4
26 05.03.2018 06:00 64,5
27 06.03.2018 06:00 52,8
28 07.03.2018 06:00 51,6
29 12.10.2018 06:00 56,4
30 16.10.2018 06:00 53,3
31 17.10.2018 06:00 62,2
32 18.10.2018 06:00 57,8
33 19.10.2018 06:00 88,1
34 22.10.2018 06:00 53,9
35 01.11.2018 06:00 51,6
36 02.11.2018 06:00 52,9
37 08.11.2018 06:00 61,9
38 09.11.2018 06:00 67,7
39 11.11.2018 06:00 52,0
40 12.11.2018 06:00 55,2
41 13.11.2018 06:00 54,2
42 18.11.2018 06:00 70,9
43 19.11.2018 06:00 66,7
44 20.11.2018 06:00 54,6
45 21.11.2018 06:00 64,0
46 22.11.2018 06:00 62,0
47 28.11.2018 06:00 55,7
48 13.12.2018 06:00 65,2
49 14.12.2018 06:00 56,6
50 17.12.2018 06:00 53,4
51 18.12.2018 06:00 68,5
52 21.12.2018 06:00 56,3