Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: ULTTA
Lokalita: Litoměřice
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 50,0
2 26.01.2018 06:00 65,6
3 27.01.2018 06:00 81,1
4 07.02.2018 06:00 50,2
5 08.02.2018 06:00 64,2
6 09.02.2018 06:00 87,7
7 10.02.2018 06:00 63,9
8 15.02.2018 06:00 59,3
9 16.02.2018 06:00 50,4
10 20.02.2018 06:00 58,2
11 01.03.2018 06:00 52,4
12 02.03.2018 06:00 61,0
13 03.03.2018 06:00 75,7
14 04.03.2018 06:00 77,9
15 05.03.2018 06:00 69,4
16 07.03.2018 06:00 56,6
17 26.03.2018 06:00 56,6
18 15.10.2018 06:00 50,9
19 16.10.2018 06:00 57,4
20 17.10.2018 06:00 64,7
21 18.10.2018 06:00 86,4
22 07.11.2018 06:00 63,7
23 09.11.2018 06:00 53,3
24 28.11.2018 06:00 56,2
25 01.12.2018 06:00 60,2
26 17.12.2018 06:00 59,0