Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ASMIA
Lokalita: Praha 5-Smíchov
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2018 06:00 55,8
2 11.01.2018 06:00 60,8
3 25.01.2018 06:00 57,6
4 26.01.2018 06:00 78,2
5 27.01.2018 06:00 73,6
6 08.02.2018 06:00 66,1
7 09.02.2018 06:00 75,7
8 10.02.2018 06:00 53,8
9 14.02.2018 06:00 58,5
10 15.02.2018 06:00 68,5
11 20.02.2018 06:00 59,2
12 01.03.2018 06:00 52,8
13 02.03.2018 06:00 66,5
14 03.03.2018 06:00 65,7
15 04.03.2018 06:00 77,2
16 05.03.2018 06:00 75,7
17 07.03.2018 06:00 50,5
18 22.03.2018 06:00 52,3
19 25.03.2018 06:00 62,9
20 26.03.2018 06:00 72,3
21 09.04.2018 06:00 52,5
22 09.10.2018 06:00 53,5
23 11.10.2018 06:00 59,0
24 12.10.2018 06:00 60,9
25 13.10.2018 06:00 55,4
26 15.10.2018 06:00 71,4
27 16.10.2018 06:00 97,1
28 17.10.2018 06:00 78,3
29 18.10.2018 06:00 97,2
30 01.11.2018 06:00 52,3
31 05.11.2018 06:00 53,5
32 06.11.2018 06:00 59,6
33 07.11.2018 06:00 74,2
34 08.11.2018 06:00 60,2
35 15.11.2018 06:00 58,1
36 28.11.2018 06:00 71,7
37 01.12.2018 06:00 54,6
38 05.12.2018 06:00 52,0