Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: SKLMA
Lokalita: Kladno-střed města
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 68,4
2 27.01.2018 06:00 50,2
3 08.02.2018 06:00 67,6
4 09.02.2018 06:00 64,4
5 20.02.2018 06:00 56,0
6 01.03.2018 06:00 60,0
7 02.03.2018 06:00 71,5
8 03.03.2018 06:00 70,0
9 04.03.2018 06:00 73,5
10 05.03.2018 06:00 67,9
11 25.03.2018 06:00 50,5
12 17.10.2018 06:00 73,8
13 18.10.2018 06:00 93,5
14 06.11.2018 06:00 50,3
15 07.11.2018 06:00 53,8
16 15.11.2018 06:00 57,5
17 22.11.2018 06:00 57,2