Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: SMTř.
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TTRKA
Lokalita: Třinec-Kanada
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2018 06:00 55,0
2 11.01.2018 06:00 54,8
3 14.01.2018 06:00 89,8
4 21.01.2018 06:00 61,2
5 26.01.2018 06:00 56,1
6 27.01.2018 06:00 67,5
7 03.02.2018 06:00 53,9
8 06.02.2018 06:00 55,4
9 07.02.2018 06:00 133,1
10 08.02.2018 06:00 113,0
11 09.02.2018 06:00 161,0
12 10.02.2018 06:00 213,9
13 13.02.2018 06:00 78,9
14 14.02.2018 06:00 64,5
15 15.02.2018 06:00 56,8
16 17.02.2018 06:00 95,7
17 18.02.2018 06:00 59,5
18 19.02.2018 06:00 54,3
19 20.02.2018 06:00 115,2
20 21.02.2018 06:00 75,8
21 23.02.2018 06:00 67,7
22 25.02.2018 06:00 67,6
23 26.02.2018 06:00 58,3
24 27.02.2018 06:00 50,0
25 28.02.2018 06:00 59,5
26 01.03.2018 06:00 117,1
27 02.03.2018 06:00 189,9
28 03.03.2018 06:00 135,5
29 04.03.2018 06:00 99,9
30 05.03.2018 06:00 98,3
31 06.03.2018 06:00 202,5
32 15.03.2018 06:00 52,0
33 19.03.2018 06:00 50,2
34 20.03.2018 06:00 60,3
35 23.03.2018 06:00 102,3
36 24.03.2018 06:00 75,8
37 26.03.2018 06:00 61,8
38 12.10.2018 06:00 52,0
39 16.10.2018 06:00 51,8
40 17.10.2018 06:00 60,1
41 18.10.2018 06:00 71,3
42 19.10.2018 06:00 98,1
43 01.11.2018 06:00 60,5
44 02.11.2018 06:00 51,6
45 08.11.2018 06:00 53,4
46 15.11.2018 06:00 57,0
47 16.11.2018 06:00 55,7
48 17.11.2018 06:00 77,9
49 18.11.2018 06:00 132,0
50 19.11.2018 06:00 62,3
51 20.11.2018 06:00 78,1
52 21.11.2018 06:00 61,5
53 22.11.2018 06:00 117,9
54 23.11.2018 06:00 66,5
55 25.11.2018 06:00 51,2
56 27.11.2018 06:00 55,2
57 28.11.2018 06:00 55,8
58 12.12.2018 06:00 58,5
59 13.12.2018 06:00 70,5
60 18.12.2018 06:00 51,2