Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: SBERA
Lokalita: Beroun
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2018 06:00 55,7
2 25.01.2018 06:00 60,3
3 26.01.2018 06:00 77,9
4 27.01.2018 06:00 63,1
5 08.02.2018 06:00 71,6
6 09.02.2018 06:00 83,0
7 10.02.2018 06:00 58,8
8 13.02.2018 06:00 57,6
9 14.02.2018 06:00 73,8
10 15.02.2018 06:00 65,8
11 20.02.2018 06:00 64,7
12 21.02.2018 06:00 60,8
13 23.02.2018 06:00 50,7
14 27.02.2018 06:00 50,3
15 01.03.2018 06:00 53,7
16 02.03.2018 06:00 79,7
17 03.03.2018 06:00 78,9
18 04.03.2018 06:00 82,6
19 05.03.2018 06:00 72,0
20 06.03.2018 06:00 65,5
21 24.03.2018 06:00 52,8
22 25.03.2018 06:00 66,5
23 26.03.2018 06:00 78,0
24 09.04.2018 06:00 51,0
25 30.07.2018 06:00 55,0
26 01.08.2018 06:00 50,2
27 11.10.2018 06:00 54,5
28 12.10.2018 06:00 61,0
29 13.10.2018 06:00 53,3
30 15.10.2018 06:00 70,8
31 16.10.2018 06:00 69,0
32 17.10.2018 06:00 79,5
33 18.10.2018 06:00 93,4
34 19.10.2018 06:00 55,7
35 01.11.2018 06:00 57,2
36 02.11.2018 06:00 55,2
37 07.11.2018 06:00 57,6
38 08.11.2018 06:00 59,4
39 16.11.2018 06:00 56,7
40 22.11.2018 06:00 55,9
41 28.11.2018 06:00 70,0
42 01.12.2018 06:00 52,8