Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: JKOSA
Lokalita: Košetice
Pořadí Datum Hodnota
1 08.02.2018 06:00 87,3
2 09.02.2018 06:00 50,5
3 10.02.2018 06:00 52,5
4 20.02.2018 06:00 59,3
5 21.02.2018 06:00 60,3
6 23.02.2018 06:00 53,1
7 01.03.2018 06:00 57,9
8 02.03.2018 06:00 62,0
9 03.03.2018 06:00 77,9
10 04.03.2018 06:00 78,2
11 05.03.2018 06:00 52,2
12 26.03.2018 06:00 60,4
13 29.04.2018 06:00 56,3
14 17.10.2018 06:00 57,0
15 18.10.2018 06:00 75,3
16 19.10.2018 06:00 72,8
17 07.11.2018 06:00 56,5