Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MPSTA
Lokalita: Prostějov
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2018 06:00 50,9
2 23.01.2018 06:00 79,2
3 27.01.2018 06:00 52,8
4 08.02.2018 06:00 55,2
5 09.02.2018 06:00 64,3
6 16.02.2018 06:00 57,5
7 17.02.2018 06:00 56,7
8 19.02.2018 06:00 67,1
9 20.02.2018 06:00 85,9
10 21.02.2018 06:00 50,2
11 28.02.2018 06:00 54,6
12 01.03.2018 06:00 88,0
13 02.03.2018 06:00 111,5
14 03.03.2018 06:00 75,4
15 04.03.2018 06:00 104,9
16 05.03.2018 06:00 66,4
17 06.03.2018 06:00 57,8
18 07.03.2018 06:00 68,0
19 26.03.2018 06:00 57,8
20 17.10.2018 06:00 58,5
21 19.10.2018 06:00 80,0
22 08.11.2018 06:00 60,9
23 09.11.2018 06:00 64,2
24 10.11.2018 06:00 52,9
25 12.11.2018 06:00 56,5
26 17.12.2018 06:00 57,6
27 18.12.2018 06:00 81,9
28 21.12.2018 06:00 55,0
29 31.12.2018 06:00 59,5