Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBNYA
Lokalita: Brno-Tuřany
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 76,8
2 24.01.2018 06:00 50,3
3 26.01.2018 06:00 52,9
4 27.01.2018 06:00 51,2
5 08.02.2018 06:00 55,8
6 09.02.2018 06:00 53,2
7 16.02.2018 06:00 57,9
8 19.02.2018 06:00 59,5
9 20.02.2018 06:00 74,5
10 01.03.2018 06:00 57,8
11 02.03.2018 06:00 101,3
12 03.03.2018 06:00 71,1
13 04.03.2018 06:00 81,5
14 05.03.2018 06:00 53,4
15 07.03.2018 06:00 58,3
16 26.03.2018 06:00 53,7
17 06.08.2018 06:00 125,6
18 12.10.2018 06:00 50,2
19 17.10.2018 06:00 57,1
20 19.10.2018 06:00 78,9
21 08.11.2018 06:00 55,8
22 09.11.2018 06:00 57,6
23 11.11.2018 06:00 53,5
24 01.12.2018 06:00 50,0
25 02.12.2018 06:00 55,1
26 03.12.2018 06:00 51,6
27 14.12.2018 06:00 51,7
28 17.12.2018 06:00 57,8
29 18.12.2018 06:00 70,7
30 20.12.2018 06:00 57,6
31 21.12.2018 06:00 67,4