Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MPRRA
Lokalita: Přerov
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2018 06:00 51,6
2 23.01.2018 06:00 59,5
3 26.01.2018 06:00 55,4
4 27.01.2018 06:00 61,2
5 07.02.2018 06:00 65,2
6 08.02.2018 06:00 62,4
7 09.02.2018 06:00 71,0
8 10.02.2018 06:00 61,9
9 11.02.2018 06:00 51,2
10 12.02.2018 06:00 61,5
11 16.02.2018 06:00 51,8
12 17.02.2018 06:00 54,9
13 19.02.2018 06:00 82,6
14 20.02.2018 06:00 91,3
15 21.02.2018 06:00 60,1
16 23.02.2018 06:00 50,1
17 28.02.2018 06:00 58,6
18 01.03.2018 06:00 93,7
19 02.03.2018 06:00 123,2
20 03.03.2018 06:00 92,8
21 04.03.2018 06:00 118,9
22 05.03.2018 06:00 65,8
23 06.03.2018 06:00 72,9
24 07.03.2018 06:00 67,6
25 24.03.2018 06:00 58,7
26 26.03.2018 06:00 57,0
27 12.10.2018 06:00 53,2
28 01.11.2018 06:00 54,0
29 02.11.2018 06:00 56,3
30 08.11.2018 06:00 66,0
31 09.11.2018 06:00 66,4
32 10.11.2018 06:00 51,0
33 11.11.2018 06:00 57,2
34 12.11.2018 06:00 65,9
35 13.11.2018 06:00 56,5
36 22.11.2018 06:00 51,5
37 14.12.2018 06:00 58,0
38 17.12.2018 06:00 52,6
39 18.12.2018 06:00 75,2