Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TFMIA
Lokalita: Frýdek-Místek
Pořadí Datum Hodnota
1 06.01.2018 06:00 51,4
2 14.01.2018 06:00 60,6
3 21.01.2018 06:00 63,0
4 22.01.2018 06:00 97,6
5 26.01.2018 06:00 74,7
6 27.01.2018 06:00 71,4
7 06.02.2018 06:00 71,6
8 07.02.2018 06:00 120,8
9 08.02.2018 06:00 112,7
10 09.02.2018 06:00 120,7
11 10.02.2018 06:00 158,8
12 12.02.2018 06:00 51,8
13 13.02.2018 06:00 76,9
14 14.02.2018 06:00 69,7
15 15.02.2018 06:00 70,8
16 17.02.2018 06:00 79,2
17 18.02.2018 06:00 60,8
18 19.02.2018 06:00 87,9
19 20.02.2018 06:00 100,5
20 21.02.2018 06:00 78,7
21 23.02.2018 06:00 60,5
22 25.02.2018 06:00 56,0
23 26.02.2018 06:00 54,3
24 28.02.2018 06:00 66,9
25 01.03.2018 06:00 122,1
26 02.03.2018 06:00 147,7
27 03.03.2018 06:00 169,9
28 04.03.2018 06:00 151,4
29 05.03.2018 06:00 121,7
30 06.03.2018 06:00 172,2
31 15.03.2018 06:00 59,4
32 20.03.2018 06:00 54,8
33 23.03.2018 06:00 70,2
34 24.03.2018 06:00 72,9
35 26.03.2018 06:00 53,6
36 07.04.2018 06:00 50,1
37 17.10.2018 06:00 55,0
38 18.10.2018 06:00 50,6
39 19.10.2018 06:00 106,2
40 01.11.2018 06:00 60,5
41 02.11.2018 06:00 58,0
42 05.11.2018 06:00 51,2
43 08.11.2018 06:00 57,4
44 09.11.2018 06:00 80,7
45 10.11.2018 06:00 50,0
46 18.11.2018 06:00 95,2
47 19.11.2018 06:00 53,8
48 20.11.2018 06:00 60,0
49 21.11.2018 06:00 51,9
50 22.11.2018 06:00 89,5
51 23.11.2018 06:00 91,7
52 28.11.2018 06:00 61,2
53 29.11.2018 06:00 52,8
54 13.12.2018 06:00 60,2
55 18.12.2018 06:00 60,9