Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOZRA
Lokalita: Ostrava-Zábřeh
Pořadí Datum Hodnota
1 09.01.2018 06:00 61,3
2 14.01.2018 06:00 55,4
3 21.01.2018 06:00 64,2
4 22.01.2018 06:00 84,1
5 23.01.2018 06:00 53,9
6 27.01.2018 06:00 61,4
7 06.02.2018 06:00 101,0
8 07.02.2018 06:00 140,8
9 08.02.2018 06:00 98,6
10 09.02.2018 06:00 97,7
11 10.02.2018 06:00 110,5
12 13.02.2018 06:00 74,9
13 14.02.2018 06:00 67,8
14 15.02.2018 06:00 62,2
15 17.02.2018 06:00 64,9
16 19.02.2018 06:00 93,5
17 20.02.2018 06:00 110,1
18 21.02.2018 06:00 93,5
19 23.02.2018 06:00 80,8
20 25.02.2018 06:00 90,8
21 26.02.2018 06:00 69,7
22 28.02.2018 06:00 81,3
23 01.03.2018 06:00 144,2
24 02.03.2018 06:00 140,5
25 03.03.2018 06:00 185,5
26 04.03.2018 06:00 163,1
27 05.03.2018 06:00 66,1
28 06.03.2018 06:00 154,8
29 15.03.2018 06:00 58,6
30 20.03.2018 06:00 61,4
31 23.03.2018 06:00 63,2
32 24.03.2018 06:00 64,9
33 07.04.2018 06:00 55,0
34 10.10.2018 06:00 53,4
35 12.10.2018 06:00 57,1
36 13.10.2018 06:00 51,6
37 15.10.2018 06:00 55,7
38 17.10.2018 06:00 71,6
39 18.10.2018 06:00 67,6
40 19.10.2018 06:00 108,6
41 01.11.2018 06:00 68,5
42 02.11.2018 06:00 56,7
43 05.11.2018 06:00 59,8
44 08.11.2018 06:00 58,7
45 09.11.2018 06:00 86,9
46 10.11.2018 06:00 55,4
47 15.11.2018 06:00 57,4
48 17.11.2018 06:00 50,8
49 18.11.2018 06:00 87,2
50 20.11.2018 06:00 53,2
51 21.11.2018 06:00 50,8
52 22.11.2018 06:00 91,0
53 23.11.2018 06:00 135,0
54 27.11.2018 06:00 56,4
55 28.11.2018 06:00 59,0
56 29.11.2018 06:00 71,0
57 12.12.2018 06:00 53,0
58 13.12.2018 06:00 82,1
59 18.12.2018 06:00 64,7