Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: SO2 - oxid siřičitý
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 125
Max. povolený počet překročení: 3
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOFFA
Lokalita: Ostrava-Fifejdy
Pořadí Datum Hodnota
1 30.01.2018 06:00 194,6
2 19.02.2018 06:00 164,3