Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: KSOMA
Lokalita: Sokolov
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 54,4
2 08.02.2018 06:00 68,9
3 09.02.2018 06:00 59,7
4 02.03.2018 06:00 57,6
5 03.03.2018 06:00 66,0
6 04.03.2018 06:00 66,0
7 05.03.2018 06:00 70,4
8 06.03.2018 06:00 56,6
9 16.10.2018 06:00 54,4
10 18.10.2018 06:00 57,6