Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: LCLMA
Lokalita: Česká Lípa
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 57,2
2 27.01.2018 06:00 55,5
3 07.02.2018 06:00 50,5
4 08.02.2018 06:00 66,4
5 09.02.2018 06:00 60,6
6 20.02.2018 06:00 50,9
7 01.03.2018 06:00 53,5
8 02.03.2018 06:00 66,5
9 03.03.2018 06:00 78,2
10 04.03.2018 06:00 67,3
11 05.03.2018 06:00 56,5
12 17.10.2018 06:00 61,0
13 18.10.2018 06:00 70,7
14 07.11.2018 06:00 50,4
15 01.12.2018 06:00 51,6