Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UDCMA
Lokalita: Děčín
Pořadí Datum Hodnota
1 06.01.2018 06:00 55,3
2 10.01.2018 06:00 52,1
3 23.01.2018 06:00 81,7
4 26.01.2018 06:00 64,3
5 27.01.2018 06:00 60,7
6 07.02.2018 06:00 56,4
7 08.02.2018 06:00 66,3
8 09.02.2018 06:00 64,0
9 10.02.2018 06:00 59,8
10 13.02.2018 06:00 55,8
11 14.02.2018 06:00 72,5
12 15.02.2018 06:00 54,5
13 19.02.2018 06:00 52,2
14 20.02.2018 06:00 55,5
15 23.02.2018 06:00 53,5
16 28.02.2018 06:00 52,3
17 01.03.2018 06:00 67,5
18 02.03.2018 06:00 72,6
19 03.03.2018 06:00 88,3
20 04.03.2018 06:00 78,2
21 05.03.2018 06:00 60,8
22 07.03.2018 06:00 76,8
23 10.03.2018 06:00 56,2
24 12.03.2018 06:00 50,0
25 25.03.2018 06:00 55,0
26 26.03.2018 06:00 65,4
27 28.03.2018 06:00 57,3
28 09.04.2018 06:00 52,2
29 30.04.2018 06:00 64,5
30 12.10.2018 06:00 57,2
31 15.10.2018 06:00 53,4
32 16.10.2018 06:00 56,6
33 17.10.2018 06:00 69,3
34 18.10.2018 06:00 65,7
35 01.11.2018 06:00 50,4
36 07.11.2018 06:00 61,3
37 15.11.2018 06:00 60,9
38 16.11.2018 06:00 64,1
39 17.11.2018 06:00 58,7
40 28.11.2018 06:00 70,8
41 03.12.2018 06:00 51,2
42 07.12.2018 06:00 63,3
43 13.12.2018 06:00 52,9
44 17.12.2018 06:00 52,7