Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UKRUA
Lokalita: Krupka
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 56,8
2 08.02.2018 06:00 51,0
3 09.02.2018 06:00 51,5
4 10.02.2018 06:00 53,8
5 02.03.2018 06:00 62,6
6 03.03.2018 06:00 64,8
7 04.03.2018 06:00 73,1
8 05.03.2018 06:00 70,2
9 17.10.2018 06:00 51,5
10 18.10.2018 06:00 60,0
11 07.11.2018 06:00 51,9