Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UMOMA
Lokalita: Most
Pořadí Datum Hodnota
1 12.01.2018 06:00 56,5
2 25.01.2018 06:00 64,8
3 26.01.2018 06:00 65,1
4 27.01.2018 06:00 52,6
5 06.02.2018 06:00 54,8
6 07.02.2018 06:00 66,6
7 08.02.2018 06:00 73,1
8 09.02.2018 06:00 66,8
9 10.02.2018 06:00 58,0
10 14.02.2018 06:00 58,5
11 15.02.2018 06:00 66,2
12 17.02.2018 06:00 50,6
13 20.02.2018 06:00 66,7
14 01.03.2018 06:00 55,8
15 02.03.2018 06:00 63,8
16 03.03.2018 06:00 89,1
17 04.03.2018 06:00 105,7
18 05.03.2018 06:00 82,8
19 06.03.2018 06:00 62,7
20 10.03.2018 06:00 60,8
21 11.03.2018 06:00 59,7
22 25.03.2018 06:00 64,0
23 26.03.2018 06:00 61,0
24 28.03.2018 06:00 58,9
25 03.08.2018 06:00 51,7
26 08.08.2018 06:00 54,7
27 09.10.2018 06:00 50,8
28 12.10.2018 06:00 63,2
29 13.10.2018 06:00 61,7
30 15.10.2018 06:00 61,7
31 16.10.2018 06:00 66,5
32 17.10.2018 06:00 77,7
33 18.10.2018 06:00 89,8
34 19.10.2018 06:00 57,8
35 02.11.2018 06:00 54,0
36 04.11.2018 06:00 55,5
37 05.11.2018 06:00 53,4
38 06.11.2018 06:00 53,2
39 07.11.2018 06:00 52,4
40 08.11.2018 06:00 51,9
41 18.11.2018 06:00 50,5
42 21.11.2018 06:00 50,6
43 22.11.2018 06:00 59,1
44 27.11.2018 06:00 52,8
45 28.11.2018 06:00 77,6
46 29.11.2018 06:00 55,8
47 01.12.2018 06:00 54,6
48 03.12.2018 06:00 52,8
49 06.12.2018 06:00 55,8
50 07.12.2018 06:00 53,7
51 17.12.2018 06:00 67,2
52 18.12.2018 06:00 53,1
53 20.12.2018 06:00 57,1