Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UTUSA
Lokalita: Tušimice
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 65,9
2 07.02.2018 06:00 56,6
3 08.02.2018 06:00 75,0
4 09.02.2018 06:00 81,0
5 15.02.2018 06:00 59,2
6 20.02.2018 06:00 51,6
7 01.03.2018 06:00 55,8
8 02.03.2018 06:00 65,0
9 03.03.2018 06:00 83,0
10 04.03.2018 06:00 93,7
11 05.03.2018 06:00 85,2
12 10.03.2018 06:00 52,7
13 11.03.2018 06:00 59,0
14 25.03.2018 06:00 62,0
15 26.03.2018 06:00 62,8
16 13.10.2018 06:00 50,5
17 15.10.2018 06:00 54,9
18 16.10.2018 06:00 60,6
19 17.10.2018 06:00 64,8
20 18.10.2018 06:00 58,0
21 06.11.2018 06:00 50,2
22 22.11.2018 06:00 55,1
23 28.11.2018 06:00 56,5
24 29.11.2018 06:00 55,2
25 06.12.2018 06:00 61,3
26 20.12.2018 06:00 53,8