Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UCHMA
Lokalita: Chomutov
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 71,8
2 27.01.2018 06:00 57,2
3 07.02.2018 06:00 58,7
4 08.02.2018 06:00 78,3
5 09.02.2018 06:00 87,4
6 10.02.2018 06:00 69,4
7 15.02.2018 06:00 61,7
8 20.02.2018 06:00 58,1
9 28.02.2018 06:00 50,2
10 01.03.2018 06:00 63,7
11 02.03.2018 06:00 69,8
12 03.03.2018 06:00 87,5
13 04.03.2018 06:00 91,9
14 05.03.2018 06:00 98,7
15 06.03.2018 06:00 50,7
16 10.03.2018 06:00 53,8
17 11.03.2018 06:00 57,8
18 25.03.2018 06:00 58,4
19 26.03.2018 06:00 54,9
20 13.10.2018 06:00 51,4
21 15.10.2018 06:00 50,9
22 17.10.2018 06:00 59,2
23 18.10.2018 06:00 62,5
24 22.11.2018 06:00 60,2
25 28.11.2018 06:00 57,9
26 01.12.2018 06:00 51,3
27 06.12.2018 06:00 54,5
28 17.12.2018 06:00 61,9
29 20.12.2018 06:00 51,5