Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: AKOBA
Lokalita: Praha 8-Kobylisy
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 56,2
2 27.01.2018 06:00 78,9
3 08.02.2018 06:00 60,7
4 09.02.2018 06:00 67,0
5 10.02.2018 06:00 52,3
6 20.02.2018 06:00 57,2
7 01.03.2018 06:00 50,6
8 02.03.2018 06:00 62,4
9 03.03.2018 06:00 59,7
10 04.03.2018 06:00 66,6
11 05.03.2018 06:00 59,9
12 26.03.2018 06:00 56,7
13 09.10.2018 06:00 86,1
14 16.10.2018 06:00 59,5
15 17.10.2018 06:00 85,2
16 18.10.2018 06:00 107,1
17 07.11.2018 06:00 59,4
18 08.11.2018 06:00 53,4
19 01.12.2018 06:00 63,2