Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: HVELM
Lokalita: Velichovky
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 62,7
2 26.01.2018 06:00 51,6
3 07.02.2018 06:00 50,9
4 08.02.2018 06:00 50,2
5 01.03.2018 06:00 56,6
6 02.03.2018 06:00 61,2
7 03.03.2018 06:00 57,3
8 04.03.2018 06:00 62,4
9 07.03.2018 06:00 51,5
10 17.10.2018 06:00 53,8
11 18.10.2018 06:00 58,6
12 19.10.2018 06:00 67,6
13 08.11.2018 06:00 60,1
14 01.12.2018 06:00 52,1
15 17.12.2018 06:00 54,6