Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: EUORM
Lokalita: Ústí n.Orl.- letiště
Pořadí Datum Hodnota
1 01.03.2018 06:00 56,8
2 02.03.2018 06:00 62,2
3 03.03.2018 06:00 55,2
4 04.03.2018 06:00 59,8
5 26.03.2018 06:00 52,0
6 19.10.2018 06:00 50,8
7 09.11.2018 06:00 56,3
8 17.12.2018 06:00 52,4