Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: ESEZM
Lokalita: Sezemice
Pořadí Datum Hodnota
1 27.01.2018 06:00 58,5
2 08.02.2018 06:00 63,8
3 20.02.2018 06:00 52,9
4 01.03.2018 06:00 58,9
5 02.03.2018 06:00 61,9
6 03.03.2018 06:00 60,8
7 04.03.2018 06:00 61,5
8 30.04.2018 06:00 79,0
9 12.10.2018 06:00 56,6
10 17.10.2018 06:00 61,5
11 18.10.2018 06:00 78,2
12 19.10.2018 06:00 79,9
13 28.11.2018 06:00 55,6