Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: HRNKM
Lokalita: Rychnov nad Kněžnou
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 66,5
2 27.01.2018 06:00 51,1
3 13.02.2018 06:00 53,0
4 01.03.2018 06:00 56,2
5 02.03.2018 06:00 58,6
6 03.03.2018 06:00 57,6
7 04.03.2018 06:00 63,8
8 26.03.2018 06:00 51,5
9 03.08.2018 06:00 51,3
10 19.10.2018 06:00 70,1
11 09.11.2018 06:00 52,2
12 17.12.2018 06:00 50,1