Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: MDSTM
Lokalita: Dolní Studénky
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 97,0
2 24.01.2018 06:00 53,7
3 09.02.2018 06:00 54,4
4 11.02.2018 06:00 63,6
5 16.02.2018 06:00 53,3
6 17.02.2018 06:00 62,0
7 01.03.2018 06:00 59,6
8 02.03.2018 06:00 52,6
9 03.03.2018 06:00 64,2
10 04.03.2018 06:00 71,6
11 05.03.2018 06:00 54,5
12 07.03.2018 06:00 61,0
13 08.03.2018 06:00 54,4
14 06.08.2018 06:00 56,1
15 19.10.2018 06:00 50,7
16 09.11.2018 06:00 54,0
17 10.11.2018 06:00 51,4
18 01.12.2018 06:00 50,2
19 17.12.2018 06:00 61,7
20 18.12.2018 06:00 56,6