Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: BVYSM
Lokalita: Vyškov
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 63,6
2 27.01.2018 06:00 51,0
3 09.02.2018 06:00 54,8
4 15.02.2018 06:00 51,1
5 19.02.2018 06:00 59,9
6 20.02.2018 06:00 77,9
7 01.03.2018 06:00 68,9
8 02.03.2018 06:00 93,8
9 03.03.2018 06:00 66,6
10 04.03.2018 06:00 83,1
11 05.03.2018 06:00 62,8
12 06.03.2018 06:00 53,7
13 26.03.2018 06:00 51,4
14 16.10.2018 06:00 54,2
15 17.10.2018 06:00 52,6
16 19.10.2018 06:00 72,4
17 08.11.2018 06:00 57,3
18 09.11.2018 06:00 54,8
19 10.11.2018 06:00 50,8
20 17.12.2018 06:00 51,2
21 18.12.2018 06:00 66,0
22 21.12.2018 06:00 61,1