Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: BBNFM
Lokalita: Brno-Kroftova
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 74,8
2 24.01.2018 06:00 52,8
3 26.01.2018 06:00 54,5
4 16.02.2018 06:00 53,5
5 19.02.2018 06:00 51,8
6 20.02.2018 06:00 55,3
7 02.03.2018 06:00 72,3
8 03.03.2018 06:00 62,0
9 04.03.2018 06:00 72,9
10 05.03.2018 06:00 54,0
11 07.03.2018 06:00 53,7
12 17.10.2018 06:00 51,1
13 18.10.2018 06:00 60,5
14 19.10.2018 06:00 67,5
15 08.11.2018 06:00 58,6
16 09.11.2018 06:00 56,3
17 02.12.2018 06:00 53,2
18 03.12.2018 06:00 52,3
19 17.12.2018 06:00 56,3
20 18.12.2018 06:00 63,7
21 20.12.2018 06:00 56,0