Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: UDOKM
Lokalita: Doksany
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 51,0
2 27.01.2018 06:00 61,0
3 08.02.2018 06:00 59,0
4 09.02.2018 06:00 67,0
5 10.02.2018 06:00 52,0
6 15.02.2018 06:00 51,0
7 02.03.2018 06:00 51,0
8 03.03.2018 06:00 60,0
9 04.03.2018 06:00 64,0
10 05.03.2018 06:00 54,0
11 26.03.2018 06:00 53,0
12 17.10.2018 06:00 64,0
13 18.10.2018 06:00 81,0
14 07.11.2018 06:00 54,0
15 28.11.2018 06:00 62,0
16 01.12.2018 06:00 58,0
17 17.12.2018 06:00 54,0