Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: APRUA
Lokalita: Praha 10-Průmyslová
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 69,8
2 27.01.2018 06:00 87,0
3 08.02.2018 06:00 72,6
4 09.02.2018 06:00 72,0
5 10.02.2018 06:00 56,0
6 13.02.2018 06:00 50,7
7 14.02.2018 06:00 57,9
8 15.02.2018 06:00 51,5
9 20.02.2018 06:00 71,7
10 21.02.2018 06:00 55,8
11 23.02.2018 06:00 53,9
12 01.03.2018 06:00 60,8
13 02.03.2018 06:00 70,7
14 03.03.2018 06:00 64,6
15 04.03.2018 06:00 75,7
16 05.03.2018 06:00 68,8
17 26.03.2018 06:00 66,1
18 09.10.2018 06:00 67,0
19 11.10.2018 06:00 51,0
20 12.10.2018 06:00 60,1
21 15.10.2018 06:00 55,8
22 16.10.2018 06:00 71,2
23 17.10.2018 06:00 91,5
24 18.10.2018 06:00 106,5
25 01.11.2018 06:00 53,7
26 07.11.2018 06:00 82,0
27 08.11.2018 06:00 61,9
28 09.11.2018 06:00 51,6
29 15.11.2018 06:00 53,5
30 27.11.2018 06:00 54,5
31 28.11.2018 06:00 60,0
32 01.12.2018 06:00 52,3
33 14.12.2018 06:00 50,2