Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: KCHMA
Lokalita: Cheb
Pořadí Datum Hodnota
1 08.02.2018 06:00 63,8
2 02.03.2018 06:00 56,0
3 03.03.2018 06:00 63,2
4 04.03.2018 06:00 66,0
5 05.03.2018 06:00 70,7
6 06.03.2018 06:00 54,6
7 30.07.2018 06:00 88,6
8 16.10.2018 06:00 53,7
9 18.10.2018 06:00 53,1