Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: SKHOA
Lokalita: Kutná Hora-Orebitská
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 60,3
2 27.01.2018 06:00 75,5
3 08.02.2018 06:00 74,3
4 09.02.2018 06:00 56,7
5 10.02.2018 06:00 56,4
6 20.02.2018 06:00 58,8
7 02.03.2018 06:00 65,8
8 03.03.2018 06:00 67,0
9 04.03.2018 06:00 66,3
10 05.03.2018 06:00 53,2
11 26.03.2018 06:00 56,9
12 17.10.2018 06:00 57,0
13 18.10.2018 06:00 79,0
14 19.10.2018 06:00 57,9
15 07.11.2018 06:00 53,5
16 08.11.2018 06:00 56,2
17 28.11.2018 06:00 58,3