Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MSTE
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: USTEA
Lokalita: Štětí
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 55,3
2 27.01.2018 06:00 67,3
3 07.02.2018 06:00 54,6
4 08.02.2018 06:00 73,7
5 09.02.2018 06:00 80,5
6 10.02.2018 06:00 60,4
7 16.02.2018 06:00 54,0
8 20.02.2018 06:00 59,4
9 23.02.2018 06:00 55,8
10 01.03.2018 06:00 55,8
11 02.03.2018 06:00 59,2
12 03.03.2018 06:00 71,5
13 04.03.2018 06:00 71,3
14 05.03.2018 06:00 54,9
15 26.03.2018 06:00 67,5
16 19.09.2018 06:00 56,8
17 05.10.2018 06:00 51,9
18 09.10.2018 06:00 66,2
19 11.10.2018 06:00 51,0
20 12.10.2018 06:00 58,0
21 13.10.2018 06:00 52,8
22 15.10.2018 06:00 98,4
23 16.10.2018 06:00 91,0
24 17.10.2018 06:00 91,0
25 18.10.2018 06:00 84,4
26 07.11.2018 06:00 64,8
27 08.11.2018 06:00 59,0
28 09.11.2018 06:00 50,7
29 15.11.2018 06:00 54,8
30 27.11.2018 06:00 57,2
31 28.11.2018 06:00 71,2
32 01.12.2018 06:00 61,5
33 13.12.2018 06:00 50,4
34 17.12.2018 06:00 61,7