Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: Letiště Pr
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ALERA
Lokalita: Letiště Praha
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2018 06:00 54,2
2 26.01.2018 06:00 75,6
3 27.01.2018 06:00 74,2
4 07.02.2018 06:00 65,8
5 08.02.2018 06:00 81,6
6 09.02.2018 06:00 89,2
7 10.02.2018 06:00 60,4
8 14.02.2018 06:00 52,8
9 17.02.2018 06:00 59,7
10 19.02.2018 06:00 53,2
11 20.02.2018 06:00 74,6
12 21.02.2018 06:00 58,5
13 23.02.2018 06:00 67,0
14 27.02.2018 06:00 56,4
15 01.03.2018 06:00 71,4
16 02.03.2018 06:00 91,7
17 03.03.2018 06:00 84,5
18 04.03.2018 06:00 87,3
19 05.03.2018 06:00 81,2
20 06.03.2018 06:00 54,5
21 25.03.2018 06:00 61,8
22 26.03.2018 06:00 71,6
23 09.04.2018 06:00 66,0
24 12.04.2018 06:00 54,6
25 19.04.2018 06:00 55,8
26 29.04.2018 06:00 58,5
27 17.05.2018 06:00 53,5
28 18.05.2018 06:00 57,0
29 29.05.2018 06:00 51,4
30 31.05.2018 06:00 54,0
31 17.07.2018 06:00 53,3
32 06.10.2018 06:00 52,0
33 09.10.2018 06:00 70,5
34 10.10.2018 06:00 60,8
35 11.10.2018 06:00 64,3
36 12.10.2018 06:00 60,3
37 13.10.2018 06:00 67,6
38 15.10.2018 06:00 63,6
39 16.10.2018 06:00 67,8
40 17.10.2018 06:00 113,3
41 18.10.2018 06:00 126,7
42 04.11.2018 06:00 61,8
43 05.11.2018 06:00 60,3
44 06.11.2018 06:00 57,0
45 07.11.2018 06:00 66,9
46 08.11.2018 06:00 59,9
47 15.11.2018 06:00 57,9
48 22.11.2018 06:00 61,0
49 28.11.2018 06:00 52,9