Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: SPBRA
Lokalita: Příbram-Březové Hory
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 51,8
2 08.02.2018 06:00 70,8
3 20.02.2018 06:00 50,6
4 27.02.2018 06:00 50,4
5 02.03.2018 06:00 58,2
6 03.03.2018 06:00 85,3
7 04.03.2018 06:00 78,7
8 05.03.2018 06:00 52,8
9 26.03.2018 06:00 50,1
10 16.10.2018 06:00 51,6
11 17.10.2018 06:00 57,8
12 18.10.2018 06:00 92,0
13 19.10.2018 06:00 65,1
14 08.11.2018 06:00 54,9
15 16.11.2018 06:00 60,0