Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ Ústí nL
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UUDIA
Lokalita: Ústí n. L.-Prokopa Diviše
Pořadí Datum Hodnota
1 17.10.2018 06:00 63,8
2 18.10.2018 06:00 71,8
3 28.11.2018 06:00 66,5
4 03.12.2018 06:00 56,5
5 07.12.2018 06:00 58,0
6 17.12.2018 06:00 57,7
7 20.12.2018 06:00 50,5