Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ,MSK
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: TBRSM
Lokalita: Bruntál-škola
Pořadí Datum Hodnota
1 08.02.2018 06:00 55,8
2 09.02.2018 06:00 77,1
3 19.02.2018 06:00 56,6
4 20.02.2018 06:00 59,5
5 01.03.2018 06:00 94,1
6 02.03.2018 06:00 86,4
7 03.03.2018 06:00 78,8
8 04.03.2018 06:00 69,4
9 19.10.2018 06:00 65,2