Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: TOSGM
Lokalita: Ostravice-golf
Pořadí Datum Hodnota
1 14.01.2018 06:00 55,2
2 21.01.2018 06:00 50,2
3 07.02.2018 06:00 95,3
4 08.02.2018 06:00 98,6
5 09.02.2018 06:00 117,0
6 10.02.2018 06:00 168,4
7 13.02.2018 06:00 67,3
8 14.02.2018 06:00 57,4
9 17.02.2018 06:00 70,9
10 20.02.2018 06:00 85,4
11 21.02.2018 06:00 64,4
12 23.02.2018 06:00 57,2
13 25.02.2018 06:00 55,3
14 01.03.2018 06:00 60,9
15 02.03.2018 06:00 142,1
16 03.03.2018 06:00 103,3
17 04.03.2018 06:00 60,0
18 05.03.2018 06:00 54,0
19 06.03.2018 06:00 96,5
20 23.03.2018 06:00 72,2
21 24.03.2018 06:00 50,8
22 19.10.2018 06:00 82,0
23 01.11.2018 06:00 52,5
24 17.11.2018 06:00 52,9
25 18.11.2018 06:00 100,3
26 19.11.2018 06:00 59,9
27 20.11.2018 06:00 60,5
28 22.11.2018 06:00 53,3