Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: KKVAM
Lokalita: Karlovy Vary
Pořadí Datum Hodnota
1 08.02.2018 06:00 61,0
2 01.03.2018 06:00 52,0
3 02.03.2018 06:00 60,0
4 03.03.2018 06:00 64,0
5 04.03.2018 06:00 70,0
6 05.03.2018 06:00 77,0
7 06.03.2018 06:00 54,0